2011. 05. 13.

Antracit - Lila nyaklánc

AV05202-1_GYNY-56